Hướng dẫn cách phân biệt between, among và middle dễ nhớ

0
237
Các phân biệt between, among và middle

Between, among và middle đều có nghĩa là ở giữa, nhưng cách sử dụng của các từ này trong từng văn cảnh sẽ khác nhau. Cùng phân biệt cách sử dụng của between, among và middle trong bài viết dưới đây nhé.

Các phân biệt between, among và middle

Cách sử dụng between

Between được dùng khi muốn chỉ định rõ tên riêng biệt của các cá thể/vật thể. Thường dùng khi đề cập đến 2 đối tượng.

Ex:

+ The differences between English, Chinese, and Arabic are significant.

+ Between horseback riding, fencing and studying, Bridget doesn’t have any time for Joe.

+ Between you, me and the lamppost, Jack will find it difficult to adapt to his new surroundings.

+ The negotiations between Brazil, Argentina, and Chile are going well.

Cách sử dụng among

Among dùng đối với con người/vật trong cùng nhóm và thường là không chỉ định rõ tên ai. Thường là 3 đối tượng trở lên.

Ex:

+ He was glad to find a friend among enemies.

+ She felt like a stranger among friends.

+ Sylvia was later found living among the natives.

+ Fear spread among the hostages.

+ The negotiations among the countries of South America are going well.

Cách sử dụng middle

Middle có nghĩa là điểm trung tâm/chính giữa, vị trí trung tâm. Các cụm từ thường đi kèm với middle đó là: the middle, in/by/down…(perposition) + the middle, in the middle of…

Ex:

+ There is a lake with an island in the middle.

+ Take a sheet of paper and draw a line down the middle.

+ I should have finished by the middle of the week.

+ He was standing in the middle of the room.

+ The phone rang in the middle of the night.

– Vị trí: “middle” còn là tính từ, luôn đứng trước danh từ: ở vị trí chính giữa của một vật thể, một nhóm người/vật…, giữa sự bắt đầu và sự kết thúc một sự việc/sự kiện/độ tuổi…

Ex:

+ Pens are kept in the middle drawer.

+ She’s the middle child of three.

+ They are in the middle-income groups in society.

Nắm rõ cách sử dụng của between, among và middle sẽ giúp các bạn vận dụng vào làm bài tập tốt hơn. Đây cũng là một trong những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng mà bất cứ ai học tiếng Anh cũng phải nắm được.

Vì vậy bạn nên tìm các bài tập liên quan đến chủ điểm này để luyện tập tại nhà nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here