Cách phát âm chữ L trong tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

0
298
Cách phát âm chữ L trong tiếng Anh

Bạn có biết chữ L trong tiếng Anh được phát âm như thế nào không. Cùng tìm hiểu cách phát âm L trong tiếng anh qua bài viết dưới đây nhé.

Cách đọc chữ L trong tiếng Anh

Để phát âm được phụ âm /l/, thả lỏng môi, đặt đầu lưỡi vào phần lợi phía sau hàm răng trên, luồng hơi sẽ đi ra qua hai bên của lưỡi. Đây là một phụ âm hữu thanh nên dây thanh sẽ rung lên khi ta phát âm phụ âm này.

Khi phát âm những từ có chữ L đứng cuối cùng, bạn cần lưu ý phát âm rõ chữ L bằng cách chạm đầu lưỡi vào mặt sau của răng trên.

Đây là điều khá khó với người Việt học tiếng Anh vì chúng ta không bao giờ gặp chữ L đứng cuối cùng của một từ vựng trong tiếng Việt, mà chỉ gặp chữ N đứng cuối.

Cách phát âm chữ L trong tiếng Anh

Chữ L được phát âm là /l/

– fallacy /ˈfæləsi/ (n) ý kiến sai lầm

– lack /læk/ (n) sự thiếu

– learn /lɜːrn/ (v) học, nghiên cứu

– library /ˈlaɪbreri/ (n) thư viện

– listen /ˈlɪsən/ (v) nghe

– look /lʊk/ (v) nhìn

– school /skuːl/ (n) trường học

– shallow /ˈʃæləʊ/ (adj) nông, không sâu

– simple /ˈsɪmpl/ (adj) đơn giản

– yellow /ˈjeləʊ/ (n) màu vàng

Chữ L không được phát âm, gọi là “phụ âm câm”

– calm /kɑːm/ (a) bình tĩnh

– half /hæf/ (n) một nửa

– palm /pɑːm/ (n) lòng bàn tay

– stalk /stɔːk/ (v) lén theo

– talk /tɔːk/ (v) nói chuyện

– walk /wɔːk/ (v) đi bộ

Một số câu giao tiếp cơ bản

I’ll call you later.

/aɪl kɔːl juː ‘leɪtər/

Linda doesn’t feel well.

/lɪndə ˈdʌznt fiːl wel/

What’s Lilly’s sleep problem?

/wʌts ˈlɪliz sliːp ˈprɑːbləm/

Don’t eat a large meal late at night.

/dəʊnt iːt ə lɑːrdʒ miːl leɪt ət naɪt/

Listen to the lecturer and complete the application form.

/ˈlɪsn tə ðə ˈlektʃərər ən kəmˈpliːt ði æplɪˈkeɪʃn fɔːrm/

Để nghe chi tiết bài giảng về cách đọc chữ L, bạn có thể truy cập vào trang tienganh247 để học. Mỗi chữ cái đều có video bài giảng riêng và phần thực hành cho bạn luyện phát âm tiếng anh tại nhà.

Chỉ cần máy tính nối mạng, tai nghe và mic chất lượng là bạn có thể học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here