Cách phát âm chữ M trong tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

0
317
Cách phát âm chữ M trong tiếng Anh

Chữ M đọc như thế nào, cách đặt lưỡi như thế nào, môi như thế nào. Chữ M có mấy cách đọc và làm thế nào để nhận biết được trong trường hợp nào thì học như thế nào.

Cách phát âm chữ M trong tiếng Anh

Cách đọc chữ M

Với âm /m/ chúng ta phải mím 2 môi để luồng không khí đi qua mũi chứ không phải miệng.

Cách phát âm chữ M

Chữ M được phát âm là /m/ khi nó được viết là m, hoặc khi nó đứng trước b, n

– autumn /ˈɔːtəm/ (n) mùa thu

– charming /ˈtʃɑːmɪŋ/ (adj) đẹp, duyên dáng

– column /ˈkɑːləm/ (n) cột

– comb /koʊm/ (n) cái lược

– combine /kəmˈbaɪn/ (v) kết hợp

– comedy /ˈkɑːmədi/ (n) hài kịch

– family /ˈfæməli/ (n) gia đình

– hymn /hɪm/ (n) bài thánh ca

– imbue /ɪmˈbjuː/ (v) nhuộm

– immature /ɪməˈtʊr/ (adj) non nớt

– immigration /ɪmɪˈgreɪʃən/ (n) dân nhập cư

– maybe /ˈmeɪbi/ (adv) có thể

– mom /mɑːm/ (n) mẹ

– mommy /ˈmɑːmi/ (n) mẹ

– name /neɪm/ (n) tên

– remember /rɪˈmembər/ (v) nhớ

– small /smɑːl/ (adj) nhỏ

– summer /ˈsʌmər/ (n) mùa hè

– time /taɪm/ (n) thời gian

– tomorrow /təˈmɔːrəʊ/ (n) ngày mai

– yummy /ˈjʌmi/ (adj) ngon

Ngoại lệ

– mnemonic /nɪˈmɒnɪk/ (adj) thuộc về trí nhớ

Luyện tập phát âm tiếng Anh hàng ngày

Nhưng điểm thú vị là khi M đứng trước các chữ B và N thì các chữ B và N hầu như không được phát âm, mà người ta chỉ phát âm chữ M.

Ví dụ như Autumn, Comb, thì chữ N và B đều câm khi theo sau M. Chỉ khi chữ N và B là chữ cái bắt đầu của âm tiết mới thì N và B mới được phát âm rõ ràng dù đứng sau M.

Truy cập vào Tienganh247 để có những trải nghiệm thú vị trong việc học phát âm tiếng Anh online nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here