Cách phát âm chữ W trong tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

0
236
Cách phát âm chữ W trong tiếng Anh

Chữ w có 2 cách phát âm đó là /w/, nhưng khi đứng trước R (WR) thì nó sẽ bị câm. Vậy trong những từ nào W được phát âm là /w/ và khi nào W không được phát âm.

Cách phát âm chữ W trong tiếng Anh

W phát âm là /w/ khi nó đứng đầu mỗi từ hoặc sau các chữ như s, a

– awake /əˈweɪk/ (a) tỉnh giấc

– award /əˈwɔːrd/ (v) trao giải

– aware /əˈwer/ (adj) ý thức

– away /əˈweɪ/ (adv) xa

– swan /swɑːn/ (n) thiên nga

– swim /swɪm/ (v) bơi

– want /wɑːnt/ (n) muốn

– way /weɪ/ (n) cách thức

– win /wɪn/ (v) chiến thắng

– wing /wɪŋ/ (n) cánh

 

Chữ W bị câm nếu nó đứng trước r

– wrap /ræp/ (v) gói

– wreak /riːk/ (v) tiếnhành

– wreath /riːθ/ (n) vònghoa

– wreck /rek/ (n) sựpháhỏng

– write /raɪt/ (v) viết

Ngoại lệ:

– two /tuː/ (number) số 2

– answer /ˈæntsər/ (n) câu trả lời

Chữ W không phức tạp như chữ A hay U, vì vậy việc học và luyện phát âm tiếng anh của bạn sẽ không mất nhiều thời gian. Mỗi ngày, bạn chỉ cần bỏ chút thời gian để luyện tập thì chỉ sau thời gian ngắn, khả năng phát âm của bạn sẽ khá hơn đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here